متولدین امروزمراسم ها اردوها

آرشيو آلبوم

  برگزاري مراسم روز دانش آموز 13آبان
تعداد بازديد : 5
  برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي
تعداد بازديد : 386
  المپيادورزشي
تعداد بازديد : 316
  جشن بازگشايي
تعداد بازديد : 121
  برگزاري مراسم جشن شكوفه هاي پايه اول
تعداد بازديد : 251
 
 **روزهاي حضورمشاورمدرسه**
روزهاي يكشنبه -سه شنبه -چهارشنبه
 اولياي گرامي
جهت مشاهده تصاوير فعاليتهاي دبستان به قسمت منو سمت ...